תיאור תהליך העבודה:

1. זיהוי צרכי הלקוח וקביעת שיטת העבודה.

2. השאלת מיכלי ארכיב סטנדרטיים ללקוח.

3. אריזת התיקים בתוך המיכלים – אריזת החומר יכולה להתבצע על ידי צוות ארכיב מקצועי בתיאום מראש עם הלקוח או ע”י הלקוח בהדרכת ארכיב מקצועי, כאשר ארכיב מקצועי תספק הנחיות לאופן אריזת החומר ,מדבקות ברקוד וטפסים לביצוע רישום החומר.

4. הובלה ושינוע.- בתום האריזה ארכיב מקצועי תוביל את המיכלים אל המגנזה

5. מחשוב וקליטה – הקלדת תכולת המיכלים אל תכנת ארכיב, אשר באמצעותה ניתן לאתר כל תיק ותיק לפי חתכים שונים של זיהוי. כל תיבה מקבלת מדבקת ברקוד ואיתור במחסן שהוא הכתובת הייחודית לה.ניתן להתחבר אל התכנה באמצעות האינטרנט, לבצע שאילתות ולהדפיס תוצאות.

6. דו”חות – בתום תהליך קליטת החומר,או לפי דרישה הלקוח מקבל דו”ח נתונים ממוחשב ממויין לפי סדר עולה ולפי מחלקות של החומר שנקלט.

7. ביעור חומר – בתום תקופת האחסנה ולפי דרישת הלקוח ארכיב מקצועי מבצעת ביעור של מיכלים, לאחר קבלת אישור בכתב מהלקוח.